Добре дошли в Тутракан – градът на красивите дунавски залези!

Ние – съмишлениците от Сдружение „Трансмариска“, искаме да направим вашата разходка из нашето градче интересна и опознавателна, като Ви разкажем историята на старите къщи на Тутракан – разкази за хора  живели някога.

Благодарение на финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 създадохме интернет базирана информационна система Smart Point, която представя историята на старите къщи в Тутракан строени във виенски стил, типичен за края на XIX и началото на XX век, времето, в което Тутракан е важен търговски център за износ на зърно за Австро-Унгария и други страни по поречието на Дунав с над 10 едри търговци житари и богат обществено-културен живот.

Информационната система прилага новите технологии – QR кодове в комбинация с мобилен сайт. QR код (съкращение от Quick Response) е специфичен матричен баркод, разпознаваем от специални QR четци за баркодове чрез камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. В нашата система той се използва като лесен начин за отвеждане на потребителя на интернет адрес, където се намира информацията за съответната къща. Получава се една удобна информационна система, която позволява на хората да сканират QR код със смартфона си и да научат повече за сградата, пред която са застанали.

Всеки обект в системата – съответната стара къща (Smart точка), има уникален QR код. Генерираният индивидуален QR код е отпечатан на стикер или табелка поставена на всяка къща от проекта. След сканиране с мобилен телефон или друго смарт устройство, посетителят се отвежда до страница с информация за съответната къща.

*Необходимо е да имате инсталирано приложение за четене на QR код и интернет връзка. Ако нямате инсталирано такова приложение, може да го инсталирате на Вашето смарт устройство от следния линк:
www.ply.gl/la.droid.qr

Потърсете знака на „Старите къщи на Тутракан“, поставен на къщите от проекта, и сканирайте QR кода, за да узнаете историята на къщата и превратната съдба на добруджанската земя.

Историята на всяка къща можете да прочетете и като отворите нашия сайт: www.oldhouses.eu

Желаем Ви приятна разходка в миналото на Тутракан!

Проект “ Старите къщи на Тутракан“ e финансиран от Програма за развитие на селските райони, приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, договор № BG06RDNP001-19.141-0002

Къща Бленика

Къща Бленика

Публикувано от houseadmin на 28.05.2021
Къща Петър Друмев

Къща Петър Друмев

Публикувано от houseadmin на 27.05.2021
Къщата на Папазян

Къщата на Папазян

Публикувано от houseadmin на 26.05.2021
Къщата на Ангел Пиков

Къщата на Ангел Пиков

Публикувано от houseadmin на 25.05.2021
Къща Сяров

Къща Сяров

Публикувано от houseadmin на 24.05.2021
Къща  Керемедчиев

Къща Керемедчиев

Публикувано от houseadmin на 23.05.2021
Къща Методиеви

Къща Методиеви

Публикувано от houseadmin на 22.05.2021
Къщата на доктор Досев

Къщата на доктор Досев

Публикувано от houseadmin на 21.05.2021
Къща „Бившата книжарница”

Къща „Бившата книжарница”

Публикувано от houseadmin на 20.05.2021
Къща Стойко Димов

Къща Стойко Димов

Публикувано от houseadmin на 19.05.2021