Разглеждате Старите Къщи

Къща Методиеви

Къща Методиеви

Публикувано от houseadmin в Старите Къщи на 22.05.2021

Сградата е със следосвобожденска архитектура, построена вероятно след 1940 г. като фурна на първия етаж и жилищна на втория. Фурната е на един от известните в Тутракан хлебари – Методи Теофилов Янков

Къща Стойко Димов

Къща Стойко Димов

Публикувано от houseadmin в Старите Къщи на 19.05.2021

По спомени на Тодорка Димова – по баща Пикова, къщата е на Димчо Стойков Димов, вероятно син на Стойко Димов, посочен в Алманаха за гр. Тутракан от 1896 г. сред видните търговци и предприемачи на града.

Къщата на Габровски

Къщата на Габровски

Публикувано от houseadmin в Старите Къщи на 18.05.2021

Къщата е построена 1933 година от семейство Петър и Димитра Габровски – във фамилията се пази спомена, че бащата на Димитра – едрият земевладелец, житар и търговец, преселник от Лозенград Димо Георгиев Димов е помагал финансово за построяването на къщата.

Теодоровата Къща

Теодоровата Къща

Публикувано от houseadmin в Старите Къщи на 17.05.2021

Къщата на поборник-опълченеца Димитър Теодоров, построена през 1899 – 1900 г. в стил „късен сецесион”, е една от знаковите архитектурни ценности на гр. Тутракан. Сградата е реставрирана през 1991 – 1992 г. и адаптирана за Исторически музей през 1993 г. от арх. Стефан Бонев.

Къщата на Никола Дяков

Къщата на Никола Дяков

Публикувано от houseadmin в Старите Къщи на 14.05.2021

Къщата е построена през 1936 година, от един от заможните тутраканци – Никола Дяков. Роден 1862 г. в Тутракан. Кмет на Тутракан 1902 г. – 1905 г., строителен предприемач, наемател на общински приходи, търговец, питиепродавец, собственик на два дюкяна.